Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.12, 8.9.2020

Úradná správa SOFZ č.12

Úradná správa ŠTK SOFZ č.12

1.ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:
- U19 - B - 4. kolo: Nálepkovo - Prakovce dňa 15.09.2020 o 11:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov.(Prakovce - 5€ poplatok).
- U15 - A - 4. kolo: Rudňany - Slovinky dňa 12.09.2020 o 15:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov.(Rudňany - 5€ poplatok).

2. ŠTK nariaďuje odohrať neodohrané stretnutie:
- VI. liga - 5.kolo: Margecany - Letanovce dňa 15.09.2020 o 15:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov.(bez poplatku).

3. ŠTK berie na vedomie podanie TJ Slovan Smižany, ŠK Harichovce, TJ FK Kojšov, FK Pokrok SEZ Krompachy o organizovaní turnaja prípraviek U11.

4. ŠTK nariaďuje odohrať 1. kolo turnaja prípraviek U11 dňa 17.09.2020 (zmena termínu) o 9:00 hod.

skupina A - ŠK Harichovce, TJ Slovan Smižany, FK Noves Sp. Nová Ves, OŠK Rudňany, ŠK Breznovica Letanovce na HP ŠK Harichovce.
Rozlosovanie:
1. Smižany - Letanovce
2. SNV - Rudňany
3. Letanovce - SNV
4. Harichovce - Smižany
5. SNV - Harichovce
6. Rudňany - Letanovce
7. Harichovce - Rudňany
8. Smižany - SNV
9. Rudňany - Smižany
10. Letanovce - Harichovce

skupina B - FK Pokrok SEZ Krompachy, TJ FK Kojšov, OKŠ Sp. Hrušov, FK Olcnava na HP FK Pokrok SEZ Krompachy.
Rozlosovanie:
1. Krompachy - Olcnava
2. Kojšov - Sp. Hrušov
3. Olcnava - Sp. Hrušov
4. Krompachy - Kojšov
5. Kojšov - Olcnava
6. Sp. Hrušov - Krompachy

PROPOZÍCIE:

Hrá sa skrátenom ihrisku, čiary pokutového územia sa vyznačia kužeľmi, počet hráčov je 8 (7+1),minimálny počet hráčov je 6 (5+1), striedanie bez obmedzenia počtu striedajúcich, striedanie sa uskutočňuje výlučne v prerušenej hre so súhlasom rozhodcu, hrací čas je 1 x 25 minút, rozmer bránok je 5 x 2 m (musia byť vybavené sieťami), zabezpečené proti prevráteniu (zapichovacie háčiky), stretnutia sa hrajú výlučne s loptami č. 4, značka pokutového kopu sa vyznačí vo vzdialenosti 8 m od bránkovej čiary, rohový kop sa vykonáva z rohov skráteného ihriska, pravidlo o postavení mimo hry neplatí, všetky ostatné pravidlá futbalu (vhadzovanie, malá domov, napomínanie, vylúčenie) platia, vzdialenosť pri zahrávaní voľných kopov je minimálne 5 m od lopty, hráči môžu odohrať zápas výlučne v kopačkách s lisovanou podrážkou. Súťaž je riadená cez ISSF systém(ERP, zaplatený členský poplatok). Zápisy sa vyhotovujú cez ISSF systém. Na stretnutí je prítomný l rozhodca, ktorého deleguje KR (nevyžaduje sa prítomnosť asistenta).
V kategórii U11 štartujú hráči nar. po 1. 1. 2010 a mladší na platný ERP.
Rozhodcovia: zabezpečí KR SOFZ.

5. Najbližšie zasadnutie všetkých odborných komisií sa uskutoční dňa 16.09.2020 od 16:00 hod.

6. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohraných dňa 04.09. - 06.09.2020.

DK SOFZ

U. č. 7-19-2020/2021: Lukáš Jakuba (1190620, OŠK Hnilčík; VII. L) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 3 DP od 06.09.2020 // 10.- €

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné:
1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ.
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; polovičná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 5 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia.
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP).
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.

KR SOFZ

Obsadenie R a DZ na dni 12.9.- 13.9.2020

VI. liga, 13. kolo (13.09.2020) o 15:30 hod.

Prakovce – Odorín 12.9. Greš, Pecha, Hamráček, Tornay

Jamník – Helcmanovce o 10:30 SucheňákŠofrankoZekuciová Pavlík P. 

Teplička – Markušovce o 10:30 Cehuľa, Mužík, Slavkovský Tkáčik

SŠM Bystrany – Letanovce Novotný, KerecmanSucheňák, F. Kunzo

Smižany – Margecany Magdoško, Čuj, Pavlík F. Pavlik P. 

Chrasť n/H – Spartak Bystrany 15.9. o 10:30 Čuj, Furman, SlavkovskýTkáčik

VII. liga, 13. kolo (13.09.2020) o 15:30 hod.

Krompachy „B“ – Rudňany „B“ 12.9. Čuj, Žiga T., Pavlík P. 

Poráč – Gelnica „B“ 12.9. Sucheňák, Pavlík F., F. Kunzo

Spišské Tomášovce – Hnilčík o 10:30 Pavlík F., Magdoško, Žiga T. 

Iliašovce – Teplička „B“ Pekár, Dulovič, PechaTkáčik

Spišský Hrušov – Slovinky Furman, Mužík, Šándor

U19-A, 4. kolo (12.9.2020) o 15:30 hod. 

Odorín – Teplička 11.9. o 16:30 Žiga T. 

Matejovce n/H – Olcnava Šofranko

Spartak Bystrany – Chrasť n/H Magdoško

U19-B, 4. kolo (12.9.2020) o 15:30 hod. 

Kluknava – Helcmanovce Šándor 

V. Folkmar – Gelnica 13.9. Kotrady

Nálepkovo – Prakovce 15.9. o 11:00 Kerecman

U15-A, 4. kolo (12.9.2020) o 13:15 hod. 

Letanovce – Odorín o 10:30 Kerecman

Hrabušice – Markušovce o 12:00 Gibala

Iliašovce – Olcnava Slavkovský 

Spišské Tomášovce – SŠM Bystrany Dulovič

Rudňany – Slovinky Pavlík F. 

U15-B, 4. kolo (12.9.2020) o 13:15 hod. 

Nálepkovo – Mníšek n/H Revaj

Prakovce – Margecany Pecha

Kluknava – Veľký Folkmar Šándor 

Gelnica – Helcmanovce 13.9. o 10:30 Kotrady

U11, 1. kolo (15.9.2020) o 9:00 hod. 

HP Harichovce Šuba S., Dulovič

HP Krompachy MagdoškoHamráček

Dohrávky

Spišský Hrušov – Krompachy „B“ 15.9. o 15:30 Sucheňák za Zekuciovú

Margecany – Letanovce 15.9. o 15:30 Šándor ako AR 2 

Teplička – Prakovce 15.9. o 15:30 Pekár za Čuja

KR vzhliadla videozáznam zo stretnutia Prakovce – Markušovce a považuje  podnet za neopodstatnený. 

KR berie na vedomie pochvalu od TJ Baník v Mníšku n/H na R Sucheňák a AR Revaj, Šuba S. Zo stretnutia Mníšek n/H – Odorín 

KR berie na vedomie pochvalu od OKŠ Spišský Hrušov na R Sucheňák zo stretnutia Hnilčík – Spišský Hrušov

Zmeny v obsadení 

Dospelí
Jamník - Helcmanovce Kerecman za Zekuciovú
Chrasť n/H - Spartak Bystrany 15.9. o 10:30 Pekár za Čuja
Prakovce - Odorín 12.9. Tornay ruší sa obsadenie
Teplička - Prakovce 15.9. o 15:30 Čuj ako AR1
Žiaci
Olcnava - Spišské Tomášovce 15.9. o 16:00 Žiga T.
U11, 1. kolo 17.9.2020 o 9:00 hod.
U13 Spišská Nová Ves - Prešov 13.9. o 9:00 Dulovič
U12 Spišská Nová Ves - Prešov 13.9. o 10:30 Dulovič, Čuj 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1994205