Aktuality zo športu:  

Spišský oblastný futbalový zväz

Najnovšia úradná správa
 Úradná správa SOFZ č. 30, 16.4.2014

 

 

Aktuálny výsledkový servis súťaži SOFZ nájdete na stránke www.futbalnet.sk/sutaze 

Stanovy SOFZ schválené Konferenciou SOFZ dňa 19.7.2013

kliknite na tento odkaz pre stiahnutie stanov

 

 

ZMENY V PRAVIDLÁCH FUTBALU

Viac o zmenách sa dozviete po kliknutí na tento odkaz.

OZNAM:

Sekretariát SOFZ

Termíny výmeny registračných preukazov:
Dospelí SOFZ - do konca kalendárneho roka 2013
Dorast, žiaci SOFZ - do konca kalendárneho roka 2014

Od 1.februára 2013 kluby riadené SOFZ už neplatia jednotlivé úkony za prestup , hosťovanie, registráciu , nebudú sťahované z účtu FK poplatky za zmenu termínu, či prejednanie jednotlivca a kolektívu za ŽK , ČK, pokuty, atď. , ale klubovému manažérovi v ISSF systéme bude zaslaná zberná faktúra za predchádzajúci mesiac aj z rozpisom položiek. Faktúru je nutné uhradiť čo najskôr avšak tak , aby najneskôr 14. v mesiaci boli peniaze na účte SFZ. 

Klubový manažéri v ISSF systéme pri registrácii hráčov - základná registrácia hráča, výmene registračných preukazov - staré za nové R.P., skončená platnosť, nahrávajú všetky povinné údaje hráčov, taktiež fotografie hráčov cez elektronickú podateľňu - údaje nahráva povinne klubový manažér - zodpovedá za správnosť údajov (kolónky v elektronickej podateľni - prihláška k registrácii hráča, žiadosť o vydanie registračného preukazu hráča) a žiadosť elektronicky zašlú na sekretariát SOFZ, kde matrikár dané žiadosti schváli, alebo zamietne.   

Poplatky v slovenských futbalových súťažiach riadených SFZ, ÚLK, RFZ, ObFZ v sezóne 2013/2014

 

Po kliknutí na obrázok sa Vám zobrazí tabuľka v pôvodnej veľkosti.

 

Zasadnutie matričnej a registračnej komisie SOFZ (prestupy, hosťovania, registrácia žiakov) sa uskutoční stále v čase zasadnutia odborných komisií SOFZ.


Ako sa stať rozhodcom
 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 394425