Spišský oblastný futbalový zväz

Najnovšia úradná správa
 Úradná správa SOFZ č. 23, 30.1.2015

Obsadenie R na zimnú prípravu (umelá tráva, futbalový štadión FK Sp. Nová Ves)
JANUÁR 2015
31.1.2015 (sobota)
11,00 SNV (SD) - Nyíregyháza Kožár, Palaščák, Pavlovský ml.
13,00 SNV (MD) - Nyíregyháza Palaščák, Kožár, Pavlovský ml.
 
FEBRUÁR
3.2.2015 (utorok)

17,00 SNV"A" - Moldava VsFZ, VsFZ, VsFZ

4.2. 2015 (streda)

17,30 SNV (SD)- Sp. Hrhov Bobko R. ml., Marek

7.2. 2015 (sobota)

11,00 SNV (MD) - Poprad Olejník,Petruška P.

10.2.2015 (utorok)

17,00 SNV "A" - Rožňava VsFZ, VsFZ, VsFZ

11.2.2015 (streda)

17,30 SNV (SD) - Hranovnica Faltin, Greš

12.2.2015 (štvrtok)

17,30 SNV(MD) - Rudňany "A" Petruška P., Bednár,

14.2.015 (sobota)

11,00 SNV "A" - MFK Košice "B" VsFZ, Pavlovský ml., Bobko R. ml.

13,00 SNV (SD) - Teplička Faltin, Beck

15,00 SNV (MD)- Odorín Beck, Faltin

17.2.2015 (utorok)

17,00 SNV "A" - V. Tatry VsFZ, VsFZ, Zvalený

18.2.2015 (streda)

17,30 SNV (SD) - Pakostov Kožár, Kožárová

19.2.2015 (štvrtok)

17,30 SNV (MD) - Markušovce Greš, Beck

21.2.2015 (sobota)

11,00 SNV "A" - Lok. Košice VsFZ, Zvalený, Palaščák

13,00 SNV (MD) - Teplička Zvalený, Palaščák

15,00 SNV(SD) - Smižany Bobko R. ml., Bednár

24.2.2015 (utorok)

13,00 SNV (MD) - Poprad Greš, Marek

17,00 SNV "A" - Krompachy VsFZ, VsFZ, VsFZ

25.2.2015 (streda)

17,30 SNV(SD) - Sp. Podhradie Zvalený, Bednár

26.2.2015 (štvrtok)

17,30 SNV (MD) - Hranovnica Petruška P., Olejník

28.2.2015 (sobota)

11,00 SNV "A" - Plavnica VsFZ, VsFZ, VsFZ

13,00 SNV (SD) - L. Mikuláš Kožár, Olejník

15,00 SNV (MD) - L. Mikuláš Olejník, Kožár

KR oznamuje, že školenie nových rozhodcov SOFZ sa uskutoční dňa 28.2.215 (sobota) v priestoroch SOFZ (Športová hala). Záujemcovia sa môžu hlásiť u sekretára KR SOFZ p. Rumančíka - 0915 958793

Sekretariát SOFZ
 
Zasadnutie odborných komisií SOFZ sa v súťažnom ročníku 2014/2015 uskutoční stále v utorok (výnimky zo zasadnutí odborných komisií budú zverejnené v Ú.S.).

Oficiálna emailová adresa SOFZ počnúc súťažným ročníkom 2014/2015, na oficiálnu poštu a komunikáciu medzi FK a SOFZ používať len túto emailovú adresu: sofzsnv@gmail.com

V termíne od 1.8.2014 platby šekovou poukážkou v ISSF systéme nebude možné realizovať!!! Platby šekovou poukážkou sa budú registrovať ako nezrealizované.

Sekretariát SFZ informuje a upozorňuje všetkých členov SFZ, že vzhľadom na prijaté organizačné zmeny a zavedenie viacerých nových služieb, uvádzaných v už platnom Rozpise RS SFZ 2014/2015, sa mení aj fungovanie elektronickej podateľne v ISSF a podacieho formuláru „Pomoc".
Dňom zverejnenia tejto informácie je uvedený formulár potrebné využívať VÝHRADNE na otázky, nahlasovanie chýb a pomoc súvisiacu s funkcionalitou ISSF. Na ostatné otázky, často zasielané práve prostredníctvom zmieneného formulára, výklad predpisov a pod., správa ISSF nebude reagovať a ani ich nebude preposielať príslušným orgánom (komisiám) SFZ. Takéto otázky je potrebné riešiť podaním na príslušný orgán (komisiu) zväzu, ktorý za danú oblasť zodpovedá, riadi ju a je tak jediný kompetentný sa k nej vyjadriť.
Právne stanoviská a výklady predpisov môžu byť aj spoplatnené (viď článok 29 RS SFZ 2014/2015). Informácie v tejto súvislosti podávajú aj sekretariáty príslušných regionálnych a oblastných (riadiacich) futbalových zväzov.

 
 Ako sa stať rozhodcom
 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 518404