Spišský oblastný futbalový zväz

Najnovšia úradná správa
 Úradná správa SOFZ č. 1, 3.7.2017

Sekretariát SOFZ
 
Pridelené čísla FK SOFZ po Aktíve ŠTK SOFZ dňa 7.7.2017
 
VI. Liga

1 TJ Družstevník Odorín

2 OŠK Teplička

3 Futbalový klub NOVES Spišská Nová Ves B

4 FK Obecné lesy Baník Smolník

5 TJ Lokomotíva Margecany

6 TJ Sokol Chrasť nad Hornádom

7 TJ SŠM Bystrany

8 TJ Slovan Smižany

9 TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom

10 MFK Gelnica

11 ŠK Breznovica Letanovce

12 OFK Jaklovce 

13 OTJ Jamník

14 TJ Spartak Bystrany


Jesenná časť sezóny (od-do) 06.08.2017 - 05.11.2017
Jarná časť (od-do) 01.04.2018 - 17.06.2018

VII. Liga

1 FK 56 Iliašovce

2 Slovan FO Markušovce

3 OŠK Slovinky

4 OŠK Hnilčík
 
5 OŠK Rudňany B 
 
6 TJ FK Kojšov
 
7 MFK Gelnica B
 
8 OKŠ Spišský Hrušov

Jesenná časť sezóny (od-do) 06.08.2017 - 05.11.2017
Jarná časť (od-do) 01.04.2018 - 17.06.2018

U19 - A

1 OŠK Rudňany
 
2 FK POKROK SEZ Krompachy
 
3 ŠK Breznovica Letanovce
 
4 OŠK Teplička
 
5
 
6 TJ Štart Hrabušice

7 TJ Družstevník Odorín

8 OŠK Slovinky
 
9 FK Olcnava

10 TJ Sokol Chrasť nad Hornádom
 
11 OTJ Jamník
 
12 Spartak Bystrany 

Jesenná časť sezóny (od-do) 19.08.2017 - 28.10.2017
Jarná časť (od-do) 07.04.2018 - 16.06.2018

U 19 - B
 
1 AŠK Maria Huta Gelnica

2 TJ Lokomotíva Margecany

3 ŠK Lesy Švedlár

4 MFK Gelnica

5 TJ Nový život Kluknava

6 TJ Slovan Nálepkovo

7 FK Slovan Veľký Folkmar

8 FK Slovan Helcmanovce

9 FK Prakovce

10 TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom

11

12 OFK Jaklovce


Jesenná časť sezóny (od-do) 19.08.2017 - 28.10.2017
Jarná časť (od-do) 07.04.2018 - 16.06.2018

 
U 15 - A
 
1 TJ Družstevník Odorín
 
2 OŠK Teplička
 
3 OŠK Slovinky

4 Slovan FO Markušovce

5 ŠK Breznovica Letanovce
 
6 TJ Štart Hrabušice
 
7 TJ SŠM Bystrany
 
8 OKŠ Spišský Hrušov

9 Futbalový klub NOVES Spišská Nová Ves B

10 FK Olcnava

11 OŠK Rudňany

12 MŠK Tatran Spišské Vlachy

13 OTJ Jamník

14 TJ Slovenský Raj Spišské Tomášovce

 
Jesenná časť sezóny (od-do) 19.08.2017 - 04.11.2017
Jarná časť (od-do) 31.03.2018 - 16.06.2018

U 15 - B 
 
1 AŠK Maria Huta Gelnica

2 TJ Lokomotíva Margecany

3 ŠK Lesy Švedlár

4 FK Prakovce

5 TJ Nový život Kluknava

6 MFK Gelnica

7 TJ Slovan Nálepkovo

8 FK Slovan Veľký Folkmar

9 TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom

10 FK Slovan Helcmanovce

 
Jesenná časť sezóny (od-do) 02.09.2017 - 28.10.2017
Jarná časť (od-do) 21.04.2018 - 16.06.2018

Zasadnutie odborných komisií SOFZ sa v súťažnom ročníku 2016/2017 uskutoční stále v utorok (výnimky zo zasadnutí odborných komisií budú zverejnené v Ú.S.).

Oficiálna emailová adresa SOFZ, na oficiálnu poštu a komunikáciu medzi FK a SOFZ používať len túto emailovú adresu: sofzsnv@gmail.com

Platby šekovou poukážkou v ISSF systéme nebude možné realizovať!!! Platby šekovou poukážkou sa budú registrovať ako nezrealizované.

Sekretariát SFZ informuje a upozorňuje všetkých členov SFZ, že vzhľadom na prijaté organizačné zmeny a zavedenie viacerých nových služieb, uvádzaných v už platnom Rozpise RS SFZ 2015/2016, sa mení aj fungovanie elektronickej podateľne v ISSF a podacieho formuláru „Pomoc".
Dňom zverejnenia tejto informácie je uvedený formulár potrebné využívať VÝHRADNE na otázky, nahlasovanie chýb a pomoc súvisiacu s funkcionalitou ISSF. Na ostatné otázky, často zasielané práve prostredníctvom zmieneného formulára, výklad predpisov a pod., správa ISSF nebude reagovať a ani ich nebude preposielať príslušným orgánom (komisiám) SFZ. Takéto otázky je potrebné riešiť podaním na príslušný orgán (komisiu) zväzu, ktorý za danú oblasť zodpovedá, riadi ju a je tak jediný kompetentný sa k nej vyjadriť.
Právne stanoviská a výklady predpisov môžu byť aj spoplatnené (viď článok 29 RS SFZ 2014/2015). Informácie v tejto súvislosti podávajú aj sekretariáty príslušných regionálnych a oblastných (riadiacich) futbalových zväzov.

 
 Ako sa stať rozhodcom
 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1029554