Spišský oblastný futbalový zväz

Najnovšia úradná správa
 Úradná správa SOFZ č. 36, 26.5.2015


 
 Halový futbalový turnaj O pohár predsedu SOFZ - 14. ročník - video(výsledky) 
http://www.snv.sk/index.php?tvarchiv=2&videoDIR=150224&videoID=150224-5 
 
ŠTK upozorňuje FK, že dňom 31.12.2014 v kategórii mládež končí štart hráčov na staré papierové reg. preukazy. Od 01.01.2015 vo všetkých vekových kategóriách je povolený štart hráčov len na plastové reg. preukazy. 

 
Sekretariát SOFZ
Zasadnutie odborných komisií SOFZ sa v súťažnom ročníku 2014/2015 uskutoční stále v utorok (výnimky zo zasadnutí odborných komisií budú zverejnené v Ú.S.).

Oficiálna emailová adresa SOFZ počnúc súťažným ročníkom 2014/2015, na oficiálnu poštu a komunikáciu medzi FK a SOFZ používať len túto emailovú adresu: sofzsnv@gmail.com

V termíne od 1.8.2014 platby šekovou poukážkou v ISSF systéme nebude možné realizovať!!! Platby šekovou poukážkou sa budú registrovať ako nezrealizované.

Sekretariát SFZ informuje a upozorňuje všetkých členov SFZ, že vzhľadom na prijaté organizačné zmeny a zavedenie viacerých nových služieb, uvádzaných v už platnom Rozpise RS SFZ 2014/2015, sa mení aj fungovanie elektronickej podateľne v ISSF a podacieho formuláru „Pomoc".
Dňom zverejnenia tejto informácie je uvedený formulár potrebné využívať VÝHRADNE na otázky, nahlasovanie chýb a pomoc súvisiacu s funkcionalitou ISSF. Na ostatné otázky, často zasielané práve prostredníctvom zmieneného formulára, výklad predpisov a pod., správa ISSF nebude reagovať a ani ich nebude preposielať príslušným orgánom (komisiám) SFZ. Takéto otázky je potrebné riešiť podaním na príslušný orgán (komisiu) zväzu, ktorý za danú oblasť zodpovedá, riadi ju a je tak jediný kompetentný sa k nej vyjadriť.
Právne stanoviská a výklady predpisov môžu byť aj spoplatnené (viď článok 29 RS SFZ 2014/2015). Informácie v tejto súvislosti podávajú aj sekretariáty príslušných regionálnych a oblastných (riadiacich) futbalových zväzov.

 
 Ako sa stať rozhodcom
 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 576003