Spišský oblastný futbalový zväz

Najnovšia úradná správa
 Úradná správa SOFZ č. 24, 11.2.2015


Obsadenie R na zimnú prípravu (umelá tráva, futbalový štadión FK Sp. Nová Ves)
FEBRUÁR 2015

28.2.2015 (sobota)

9,30 SNV (MD) - Rudňany (SD) Kožár, Olejník

11,00 Hrabušice - Plavnica Šuba, Kožár, Olejník

 

KR oznamuje, že školenie nových rozhodcov SOFZ sa uskutoční dňa 28.2.215 (sobota) v priestoroch SOFZ (Športová hala). Záujemcovia sa môžu hlásiť u sekretára KR SOFZ p. Rumančíka - 0915 958793


Sekretariát SOFZ
 
Zasadnutie odborných komisií SOFZ sa v súťažnom ročníku 2014/2015 uskutoční stále v utorok (výnimky zo zasadnutí odborných komisií budú zverejnené v Ú.S.).

Oficiálna emailová adresa SOFZ počnúc súťažným ročníkom 2014/2015, na oficiálnu poštu a komunikáciu medzi FK a SOFZ používať len túto emailovú adresu: sofzsnv@gmail.com

V termíne od 1.8.2014 platby šekovou poukážkou v ISSF systéme nebude možné realizovať!!! Platby šekovou poukážkou sa budú registrovať ako nezrealizované.

Sekretariát SFZ informuje a upozorňuje všetkých členov SFZ, že vzhľadom na prijaté organizačné zmeny a zavedenie viacerých nových služieb, uvádzaných v už platnom Rozpise RS SFZ 2014/2015, sa mení aj fungovanie elektronickej podateľne v ISSF a podacieho formuláru „Pomoc".
Dňom zverejnenia tejto informácie je uvedený formulár potrebné využívať VÝHRADNE na otázky, nahlasovanie chýb a pomoc súvisiacu s funkcionalitou ISSF. Na ostatné otázky, často zasielané práve prostredníctvom zmieneného formulára, výklad predpisov a pod., správa ISSF nebude reagovať a ani ich nebude preposielať príslušným orgánom (komisiám) SFZ. Takéto otázky je potrebné riešiť podaním na príslušný orgán (komisiu) zväzu, ktorý za danú oblasť zodpovedá, riadi ju a je tak jediný kompetentný sa k nej vyjadriť.
Právne stanoviská a výklady predpisov môžu byť aj spoplatnené (viď článok 29 RS SFZ 2014/2015). Informácie v tejto súvislosti podávajú aj sekretariáty príslušných regionálnych a oblastných (riadiacich) futbalových zväzov.

 
 Ako sa stať rozhodcom
 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 527193